หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ เรือเครื่องไฟเบอร์หางยาวท้องแบน หัวมน ๑๒ แรงม้า ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเปลี่ยนแปลง.pdf