หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ เรือเครื่องไฟเบอร์หางยาวท้องแบน หัวมน ๑๒ แรงม้า ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   12-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน-เรือเครื่องไฟเบอร์หางยาวท้องแบน.pdf