หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องตัดและแกาะสลักด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -เครื่องตัดและแกะสลัก482082.pdf