หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ2561
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ2561.pdf
        2.   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf