หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ จัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง 4 คัน.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง 4 คัน.pdf
        3.   TOR รถ 12 ที่นั่ง 2 คัน.pdf