หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3-2561.pdf
        3.   TOR697352.pdf