หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคา ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ.pdf
        3.   2. ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์.pdf
        4.   3. ราคากลาง.pdf