หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3. ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ.pdf
        2.   4. 4-2561 เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ.pdf
        3.   2. สเปคเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง.pdf
        4.   2. สเปคเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง.pdf
        5.   2. สเปคตู้ดูดควัน.pdf
        6.   2. สเปคถังไนโตรเจน.pdf
        7.   2. สเปคหม้อนึ่งความดันสูง.pdf
        8.   2. สเปคหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf
        9.   2. สเปคถังไนโตรเจนพร้อมหัวจ่าย.pdf