หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4. ประกาศประกวดราคา รถ 4ตัน 6 ล้อ สพล.pdf
        2.   5. 5-2561 เอกสารประกวดราคา รถ 4 ตัน 6 ล้อ สพล.pdf
        3.   3. โลโก้รถ.pdf
        4.   2. สเป็ครถ 4 ตัน 6 ล้อ.pdf