หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   6. ประกาศประกวดราคา รถบรรทุกน้ำและรถขยะ.pdf
        2.   7. 6-2561 เอกสารประกวดราคา รถบรรทุกน้ำและรถขยะ.pdf
        3.   326485. โลโก้รถ.pdf
        4.   4. สเป็ครถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ลงประกาศ.pdf
        5.   5. สเป็ครถบรรทุกน้ำ ลงประกาศ.pdf