หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7. ประกาศประกวดราคา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ.pdf
        2.   8. 7-2561 เอกสารประกวดราคา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ.pdf
        3.   2458812. ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์.pdf
        4.   3834681. ราคากลาง.pdf
        5.   4.1 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 1.pdf
        6.   4.2 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 2.pdf
        7.   4.3 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 3.pdf
        8.   4.4 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 4.pdf
        9.   4.5 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 5.pdf
        10.   4.6 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 6.pdf
        11.   4.7 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 7.pdf
        12.   4.8 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 8.pdf
        13.   4.9 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 9.pdf
        14.   4.10 แบบก่อสร้างลิฟแลมป์ 10.pdf
        15.   4.11 แบบทาสี 1.pdf
        16.   4.12 แบบทาสี 2.pdf