หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องเขียนป้ายพรรณไม้ใช้แบบเสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-ประกาศ.pdf
        2.   5-เอกสารประกวดราคา8-2561.pdf
        3.   3-คุณสมบัติเครื่องเขียนป้ายชื่อพรรณไม้แบบใช้แสงเลเซอร์.pdf
        4.   2-ตารางปปช.pdf