หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนตื 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2.pdf
        2.   9-2561 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง ครั้งที่ 2.pdf
        3.   คุณลักษณะรถยนต์ 12 ที่นั่ง 2 คัน ครั้งที่ 2.pdf