หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding0
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ.pdf
        2.   10-2561 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ.pdf
        3.   img-Y10031322.pdf
        4.   TOR เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ.pdf