หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   60117106142_1_20171108043410.pdf
        2.   Attach_16012.pdf
        3.   Attach_16015.pdf
        4.   Attach_16016.pdf
        5.   Attach_16017.pdf
        6.   Attach_16019.pdf
        7.   Attach_160110.pdf
        8.   Attach_160112.pdf
        9.   Attach_160113.pdf
        10.   Attach_160114.pdf
        11.   Attach_1601301.pdf
        12.   1. ประกาศประกวดราคา.pdf
        13.   2. 11-2561 เอกสารประกวดราคา.pdf