หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ.pdf