หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครโทรกราฟพร้อมตรวจวัด แบบวิเคราะห์มวล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2.pdf
        2.   ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2.pdf
        3.   (2)TOR เครื่อง แก๊สโครมาโทกราฟ ปรับปรุงใหม่.pdf