หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf