หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf