หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครโทรกราฟพร้อมตรวจวัด แบบวิเคราะห์มวล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา59368.pdf
        2.   13-2561 เอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   (2)TOR เครื่อง แก๊สโครมาโทกราฟ ปรับปรุงใหม่41851.pdf
        4.   Attach_16012891535.pdf
        5.   Attach_16015624141.pdf
        6.   Attach_16017399898.pdf
        7.   Attach_1601931978.pdf
        8.   Attach_16019551890.pdf
        9.   Attach_160110491832.pdf
        10.   Attach_160112602061.pdf
        11.   Attach_160113844996.pdf
        12.   Attach_160114769542.pdf
        13.   Attach_1601301675792.pdf