หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รานการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Attach_16012760188.pdf
        2.   Attach_16015940486.pdf
        3.   Attach_16016230220.pdf
        4.   Attach_16017136470.pdf
        5.   Attach_16019776423.pdf
        6.   Attach_160110905574.pdf
        7.   Attach_160112874140.pdf
        8.   Attach_160113881587.pdf
        9.   Attach_160114904353.pdf
        10.   Attach_160130195821.pdf
        11.   2-ตาราง (ปปช) ซื้อคอมพิวเตอร์ 11 รายการ.pdf
        12.   4-ประกาศ405833.pdf
        13.   5-อกสารประกวดราคา 14-2561.pdf
        14.   6-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf