หัวข้อข่าวประกวดราคา
        รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2560
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4.pdf