หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ศวส.pdf
        2.   2. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ศวส.pdf
        3.   3. ถัวไนโตรเจนเหลว ศวส.pdf
        4.   4. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ศวส.pdf
        5.   5. ถังถ่ายไนโตรเจนเหลว สนป.pdf
        6.   6. ตู้ดูดควัน สพล.pdf
        7.   7. หม้อนึ่งความดันสูง สพล.pdf
        8.   Attach_1601229171.pdf
        9.   Attach_1601593074.pdf
        10.   Attach_16016783076.pdf
        11.   Attach_16017739924.pdf
        12.   Attach_16019424617.pdf
        13.   Attach_160110108760.pdf
        14.   Attach_160112439510.pdf
        15.   Attach_160113605159.pdf
        16.   Attach_160114128841.pdf
        17.   Attach_1601301411922.pdf
        18.   ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน819880.pdf
        19.   ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา384578.pdf