หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน553401.pdf
        2.   ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา957637.pdf
        3.   1. สเป็ครถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปรับปรุงใหม่.pdf
        4.   2. สเป็ครถบรรทุกน้ำ ปรับปรุงใหม่.pdf
        5.   3552592. โลโก้รถ.pdf