หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา564540.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา 16-2561.pdf
        3.   61027197580_1_20180213113446.pdf
        4.   61027197580_1_20180213113453.pdf
        5.   Attach_16012762462.pdf
        6.   Attach_16015461253.pdf
        7.   Attach_16016101207.pdf
        8.   Attach_16017137950.pdf
        9.   Attach_16019847117.pdf
        10.   Attach_160110647899.pdf
        11.   Attach_160112330577.pdf
        12.   Attach_160113200878.pdf
        13.   Attach_160114263988.pdf
        14.   Attach_1601301956919.pdf