หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2561 ธ.ค. 60
 
  รายละเอียด
       
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2561 ธ.ค. 60
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2561 ธ.ค. 60.pdf