หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา470409.pdf
        2.   17-2561 เอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   TOR รถยนต์ ขาวดำ716563.pdf
        4.   Attach_16012607982.pdf
        5.   Attach_16015933421.pdf
        6.   Attach_16016632213.pdf
        7.   Attach_16017509166.pdf
        8.   Attach_16019567760.pdf
        9.   Attach_160110883860.pdf
        10.   Attach_160112795970.pdf
        11.   Attach_160113926585.pdf
        12.   Attach_160114208324.pdf
        13.   Attach_1601301228038.pdf
        14.   โลโก้รถ563777.pdf