หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช.) โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำชาย
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตาราง (ปปช) ปรับปรุงผนังห้องน้ำชาย.pdf