หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ม.ค. 61
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2561 ม.ค.61.pdf