หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ก.พ. 61
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   5-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2561 ก.พ.61.pdf