หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงกฃุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์กาารสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf
        3.   ราคากลาง41439.pdf
        4.   TOR 1759272.pdf
        5.   TOR 2554195.pdf
        6.   TOR 355004.pdf
        7.   แบบก่อสร้าง 1.pdf
        8.   แบบก่อสร้าง 2.pdf
        9.   แบบก่อสร้าง 3.pdf