หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกฃ่อมแซมกลุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์กาารสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf
        2.   18-2561 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf
        3.   61037037401_1_20180307032204.pdf
        4.   61037037401_16_20180305040819.pdf
        5.   61037037401_17_20180307045335.xls
        6.   61037037401_30_20180307032238.pdf
        7.   Attach_16022.pdf
        8.   Attach_16025.pdf
        9.   Attach_16026.pdf
        10.   Attach_16028.pdf
        11.   Attach_16029.pdf
        12.   Attach_160211.pdf
        13.   Attach_160212.pdf
        14.   Attach_160213.pdf
        15.   Attach_160214.pdf
        16.   Attach_160215.pdf
        17.   Attach_160216.pdf
        18.   Attach_1602305.pdf