หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560-ธันวาคม 2560
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. วัสดุก่อสร้าง 27 รายการ.pdf
        2.   2. วัสดุเกษตร 17 รายการ.pdf
        3.   3. ไม้ดอก 7 รายการ.pdf
        4.   4. วัสดุก่อสร้าง 76 รายการ.pdf
        5.   5. จ้างปริ้นไวนิล ป้ายสื่อความหมาย.pdf
        6.   6. วัสดุจัดนิทรรศการ.pdf
        7.   7. วัสดุเกษตร 86 รายการ.pdf