หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างเดือน มกราคม 2561-มีนาคม 2561
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. วัสดุเกษตร 50 รายการ.pdf
        2.   2. วัสดุทำป้ายชื่อพรรณไม้ 28 รายการ.pdf
        3.   3. วัสดุงานบ้านงานครัว 65 รายการ.pdf
        4.   4. วัสดุไฟฟ้า 58 รายการ.pdf
        5.   5. วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง 85 รายการ.pdf
        6.   6.วัสดุเกษตร 56 รายการ.pdf
        7.   7. วัสดุเกษตร 24 รายการ.pdf