หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 21 รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   วัสดุเกษตร 21 รายการ.pdf