หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ขอบเขตของงาน สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง.pdf
        2.   แบบโยธา 1.pdf
        3.   แบบโยธา 2.pdf
        4.   แบบโยธา 3.pdf
        5.   ราคากลาง ตามแบบโยธา.pdf
        6.   สำเนาประกาศ.pdf
        7.   สำเนาเอกสารประกวดราคา.pdf