หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา692088.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา 19-2561.pdf
        3.   ราคากลาง ตามแบบโยธา558726.pdf
        4.   ขอบเขตของงาน สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง927867.pdf
        5.   แบบโยธา 1955073.pdf
        6.   แบบโยธา 2302059.pdf
        7.   แบบโยธา 3247981.pdf
        8.   ราคากลาง ปรับปรุงการพังทลายของดิน.xls