หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง 1 โครงการ และโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 โครงการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศแผยแพร่แผนจัดจ้างระบบไฟฟ้า 2 โครงการ.pdf