หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนคงเหลือและเงินรายได้ จำนวน ๑๘ รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 61 12-07-61 สี.pdf