หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก ภายในพื้นที่องค์กาารสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf
        2.   2. เอกสารประกวดราคา 20-2561.pdf
        3.   TOR ขาวดำ949732.pdf
        4.   ราคากลาง ขาวดำ376811.pdf
        5.   แบบก่อสร้าง 1372005.pdf
        6.   แบบก่อสร้าง 284194.pdf
        7.   แบบก่อสร้าง 3206203.pdf