หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   11. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ 2.pdf