หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างเอกสารประกวดราคา703807.pdf
        2.   ร่างประกาศประกวดราคา453288.pdf
        3.   1. แบบฟอร์ม TOR e-bidding งานซื้อรถขยะ.pdf
        4.   2. แบบฟอร์ม TOR e-bidding งานซื้อรถบรรทุกน้ำ.pdf