หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   2. ประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   2. เอกสารประกวดราคา 21-2561.pdf
        3.   ราคากลาง 31-07-2561375438.pdf
        4.   TOR ปรับปรุง 31-07-2561211116.pdf
        5.   แบบโยธา 1922557.pdf
        6.   แบบโยธา 2723262.pdf
        7.   แบบโยธา 3636256.pdf