หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน และครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4. ประกาศประกวดราคาซื้อรถขยะและรถน้ำ ครั้งที่ 3.pdf
        2.   4. 22-2561 เอกสารประกวดราคาซื้อรถขยะและรถน้ำ ครั้งที่ 3 .pdf
        3.   199407. แบบฟอร์ม TOR e-bidding งานซื้อรถขยะ.pdf
        4.   2553447. แบบฟอร์ม TOR e-bidding งานซื้อรถบรรทุกน้ำ.pdf