หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ 8 รายการ.pdf
        2.   ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ 8 รายการ.pdf
        3.   เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ 8 รายการ.pdf