หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โน้ตบุ๊ค118373.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา โน๊ตบุค 32 เครื่อง.pdf
        3.   ประกาศประกวดราคา โน๊ตบุค 32 เครื่อง.pdf