หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ.pdf