หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf