หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓๘ รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   แผนจัดซื้อครุภัณพ์ 38 รายการ.pdf