หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตน์ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   5. ประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   5. เอกสารประกวดราคา 25-2561.pdf
        3.   2314067. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถ 6 ตัน 6 ล้อ.pdf
        4.   3. โลโก้รถ 6 ตัน 6 ล้อ.pdf